GÓI 4G VINAPHONE

D2

Dung lượng : 2GB
Giá cước : 10.000đ/ ngày
Cú pháp : D2 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

D3

Dung lượng : 3GB
Giá cước : 15.000đ/ ngày
Cú pháp: D3 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

D30G

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 90.000đ/30 ngày
Cú pháp : D30G DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

D500

Dung lượng : 5GB/tháng
Giá cước : 500.000đ/12 tháng
Cú pháp : D500 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

MAX100

Dung lượng : 5.8GB
Giá cước : 100.000đ/30 ngày
Cú pháp: MAX100 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

BIG70

Dung lượng : 4.5GB
Giá cước : 70.000đ/30 ngày
Cú pháp : BIG70 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

BIG120

Dung lượng : 12GB
Giá cước : 120.000đ/30 ngày
Cú pháp : BIG120 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký

BIG300

Dung lượng : 36GB
Giá cước : 300.000đ/30 ngày
Cú pháp : BIG300 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm Data
Đăng ký
Xem Thêm

GÓI 4G VINAPHONE

D2

Dung lượng : 2 GB
Giá cước : 10.000 đ/ ngày
Cú pháp : D2 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

D2

Dung lượng : 2 GB
Giá cước : 10.000 đ/ ngày
Cú pháp : D2 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

D2

Dung lượng : 2 GB
Giá cước : 10.000 đ/ ngày
Cú pháp : D2 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

D2

Dung lượng : 2 GB
Giá cước : 10.000 đ/ ngày
Cú pháp : D2 DL 0886080880 gửi 1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký
Xem Thêm

GÓI 4G VINAPHONE

BIG120

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Soạn : DATA BIG120  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

BIG200

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 200.000 đ/30 ngày
Soạn : DATA BIG200  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

VD149

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 149.000 đ/30 ngày
Soạn : DATA VD149  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

D60G

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA D60G  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

Hóa Đơn Điện tử

BIG120

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Soạn : DATA BIG120  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký Xem chi tiết

BIG200

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 200.000 đ/30 ngày
Soạn : DATA BIG200  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

VD149

Dung lượng : 120GB
Giá cước : 149.000 đ/30 ngày
Soạn : DATA VD149  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

D60G

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 120.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA D60G  gửi  1543
Cước phát sinh : Ngắt kết nối
Đăng ký

INTERNET CÁP QUANG VINAPHONE

BIG90

Dung lượng : 7 GB
Giá cước : 90.000 đ/30 ngày
Cú pháp : DATA BIG90  gửi  1543
Cước phát sinh : Mua thêm DATA
Đăng ký

MAX100

Dung lượng : 30GB
Giá cước : 100.000 đ/30 ngày
Soạn : DATA MAX100 gửi 1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

MAX200

Dung lượng : 60GB
Giá cước : 200.000 đ/30 ngày
Soạn : DATA MAX200  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký

6TMAX

Dung lượng : 22.8 GB
Giá cước : 350.000 đ/6 tháng
Soạn : DATA 6TMAX  gửi  1543
Cước phát sinh : Miễn phí
Đăng ký